To nye publikationer om pesticidpunktkilder udgives

22-01-2016
Jord

Som et resultat af Sprøjtemiddelstrategi 2013 – 2015 har Kammeradvokaten i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet notatet ” Pesticidpunktkilder: Forebyggelse, opsporing og håndtering ”. Notatet gennemgår ud fra en juridisk vinkel roller og ansvar mellem myndigheder og vandforsyninger for at styrke samarbejdet i indsatsen mod pesticidforurening af grundvandet fra punktkilder.

Notatet kan læses her
Bilag 1
Bilag 2

Under teknologiudviklingspuljen for jord og grundvandsforurening udgiver Miljøstyrelsen samtidig rapporten ”Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder”, der opsamler den tekniske erfaring på området, samt giver eksempler på samarbejder mellem forskellige aktører.

Rapporten kan læses her