Praksisændring for udstedelse af eksportcertifikater

29-01-2016
Kemikalier Biocider

Miljøstyrelsen ændrer praksis ved udstedelse af certifikater i forbindelse med eksport (Free Sales Certificates).

Tidligere kunne virksomheder anmode Miljøstyrelsen om et eksportcertifikat (Free Sales Certificates) til brug for eksport af kosmetiske produkter, kemiske blandinger som f.eks. maling, vaskemidler, rengøringsmidler eller plejeprodukter til dyr, samt pesticider og biocider. Praksisændringen medfører at Miljøstyrelsen fremover kun udsteder eksportcertifikater til pesticider og biocider, der er godkendt til markedsføring i Danmark.

Virksomheder, der enten ønsker at eksportere kosmetiske produkter og kemiske blandinger eller pesticider og biocider, der ikke er godkendt til markedsføring i Danmark, kan fremover anmode de danske handelskamre Dansk Erhverv og Dansk Industri om en erklæring/påtegning.

Praksisændringen træder i kraft fra dags dato, den 29. januar 2016. Ansøgninger modtaget før praksisændringens ikrafttræden behandles efter den gamle praksis.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes en opdateret beskrivelse af proceduren for udstedelse af eksportcertifikater samt henvisninger til de relevante handelskamre.
Læs mere her