Pesticider: Ny information om krav til ansøgninger om Fornyelse efter Forordningens Artikel 43

13-01-2016

Miljøstyrelsen har udarbejdet en kort gennemgang af de krav, der stilles i forbindelse med ansøgning om Fornyelse efter Forordningens Artikel 43 samt links til, hvor du kan læse mere.

Ved ansøgning om nye produkter og ved fornyelse af eksisterende produkter på det danske marked, stilles der specifikke krav til ansøgningen. Miljøstyrelsen har udarbejdet en kort gennemgang af disse krav inklusiv ansøgningsskema, vejledninger og links til regler som hjælp til ansøger.

Krav til ansøgning om nye produkter.

Krav til ansøgning om fornyelse af produkt efter Forordningens Artikel 43.