Opdateret nitratklassekort forventes klar til marts 2016

27-01-2016
Landbrug

Til brug for kommunernes sagsbehandling i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug offentliggør Miljøstyrelsen et opdateret nitratklassekort.

Miljøstyrelsen har tidligere varslet et opdateret nitratklassekort til juni 2015. Det faglige grundlag for nitratklassekortet har imidlertid gennemgået en kvalitetssikring i efteråret 2015. I den forbindelse har Miljøstyrelsen bedt DCE om at opdatere det eksisterende nitratklassekort, der anvendes i it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, så kortet svarer til den nuværende tilgængelige viden.

Det opdaterede nitratklassekort forventes klar til anvendelse i husdyrgodkendelse.dk fra den 1. marts 2016. Fra denne dato vil det dermed være det opdaterede nitratklassekort, der anvendes i både nye og verserende sager.