Nyt netværk for grønne indkøb i hovedstadsregionen

18-01-2016
Grøn virksomhed

Nyt netværk sætter fokus på kompetenceopbygning og erfaringsudveksling inden for grønne og innovative indkøb blandt indkøbere i hovedstadsregionens kommuner.

Som en del af et europæisk samarbejde om udbredelse af grønne indkøb har Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen netop etableret et regionalt netværk for grønne indkøb. Formålet med netværket er at give inspiration, faglige input og sparring koblet til de konkrete udfordringer, som indkøbere og miljømedarbejdere møder i arbejdet med at gøre de offentlige indkøb grønnere.

Netværket i hovedstadsregionen er bare et af syv regionale netværk, som oprettes rundt omkring i Europa. Således vil der også blive etableret netværk i Spanien, Italien, Holland, England, Frankrig og Bulgarien. Formålet med det europæiske samarbejde er at udbrede grønne offentlige indkøb. Samarbejdet kaldes SPP Regions - Sustainable Public Procurement Regions.

Udover oprettelsen af grønne indkøbsnetværk samarbejdes der om en række offentlige udbud, der på forskellig vis skal afprøve grønne indkøbsmetoder, herunder brug af totalomkostninger og funktionskrav, udvidet markedsdialog og cirkulære indkøb. Udbuddene vil alle ligge inden for kategorierne energiforbrug i bygninger, køretøjer og transport samt mad- og kantineservice. Et af de samlede mål for projektet er via disse udbud at reducere energiforbruget i de syv involverede regioner med 54 GWh pr. år. Det svarer til det årlige energiforbrug i mere end 10.000 parcelhuse med 2 voksne og 2 børn.

I det nystartede netværk i hovedstadsregionen vil der være fokus på erfaringsudveksling og træning i grønne indkøb, herunder brug af totalomkostningsværktøjer, miljømærker, grønne kriterier i udbud, markedsdialog og cirkulære indkøbsmetoder. Netværksdeltagerne vil få adgang til vejledningsmaterialer, en helpdesk samt en lang række cases, der beskriver erfaringerne fra de udbud, der gennemføres i alle de syv netværk i Europa. Alt sammen med det formål at gøre det lettere at købe grønt. Netværket er åbent for alle kommuner i hovedstadsregionen, og deltagelse i netværket er gratis.

SPP Regions-projektet bliver koordineret af ICLEI (Local Governments for Sustainability) med samarbejdspartnere. EU-projektet løber indtil april 2018 og bliver finansieret af EU’s Horizon 2020-program. De syv regionale SPP-netværk skal herefter integreres i andre rammer, så arbejdet fortsættes. Alt materiale fra projektet vil blive tilgængeligt på projektets hjemmeside: www.sppregions.eu .

For nærmere information om det regionale netværk eller SPP Regions-projektet kontakt Ditte Vesterager Christensen, Region Hovedstaden (), Signe Sonne-Holm, Miljøstyrelsen () eller Iben Sohn, Miljøstyrelsen ().