Miljøstyrelsens kontrol af maskinstationer viser fund af ulovlige sprøjtemidler

29-01-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsen har besøgt en række maskinstationer og i tre tilfælde fundet sprøjtemidler, som ikke længere er tilladte at bruge i Danmark

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2015 været på tilsyn hos en række maskinstationer for at undersøge, om der bruges og opbevares ulovlige sprøjtemidler.

Kontrollen viste, at tre maskinstationer ud af 13 havde sprøjtemidler stående, som ikke længere er tilladte at opbevare og bruge i Danmark.

Ulovlige midler skal fjernes
De maskinstationer, som havde ulovlige sprøjtemidler stående, har nu fået påbud om at bortskaffe midlerne på lovlig vis. Enten ved at aflevere midlerne på en kommunal modtagestation eller til den virksomhed, som normalt afhenter farligt affald hos dem. Når maskinstationerne har fjernet de ulovlige sprøjtemidler, skal de sende dokumentation for bortskaffelsen til Miljøstyrelsen.

Hvis maskinstationerne ikke efterlever påbuddet, samt i tilfælde hvor Miljøstyrelsen vurderer, at der er tale om en grov overtrædelse eller gentagne overtrædelser af reglerne i forbindelse med opbevaring eller brug af sprøjtemidler, vil maskinstationerne blive meldt til politiet.

NaturErhvervstyrelsen overtager tilsyn af maskinstationer
Fra den 1. januar 2016 er det NaturErhvervstyrelsen, som udfører tilsynsbesøg hos maskinstationer. Men det vil stadig være Miljøstyrelsen, som håndhæver reglerne. Det sker som følge af sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet.

Yderligere oplysninger

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Birte Børglum, tlf. 72 54 42 97, e-mail: