Madaffald skal nytænkes som ressource

26-01-2016

Madaffald kan være med til at styrke den cirkulære økonomi, hvis det genanvendes og bruges til nye materialer

undefined

Hvert år ender 700.000 tons madaffald i skraldespandene i danske hjem, kantiner, restauranter og dagligvarebutikker.

En stor del bliver kørt direkte på forbrændingsanlægget, men affaldet kan give større værdi, hvis det bliver genanvendt som ressource. Det viser syv nye anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel.

Det madaffald, der ikke kan undgå at gå til spilde, kan anvendes til blandt andet produktion af bioplast eller biogas. I dag går en række vigtige næringsstoffer som eksempelvis fosfor og kalium tabt, når det organiske affald forbrændes. En bedre udnyttelse af disse stoffer og organiske strukturer vil være et væsentligt skridt hen mod en mere cirkulær økonomi.

Det peger Det Nationale Bioøkonomipanel blandt andet på i deres anbefalinger og ser potentialer i at udnytte det organiske affald og afsøge nye muligheder for genanvendelse. Regeringens fødevare- og landbrugspakken har tildelt fire mio. kr. til at optimere bioøkonomipanelets arbejde fra 2016-2019.

Yderligere oplysninger:
For pressehenvendelser til Bioøkonomipanelet, tlf.: 4189 2507

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: NaturErhvervstyrelsen, Lasse Juul-Olsen, tlf.: 4189 2507,  eller Miljøstyrelsen, Marie Tefre, tlf.: 7254 4192,