Landmænd sprøjter mindre belastende sprøjtemidler på markerne

08-01-2016
Kemikalier

Ny statistik viser, at miljø- og sundhedsbelastningen fra landbrugets sprøjtemidler er faldet med 18 procent fra 2011 til 2014.

Den nye årlige bekæmpelsesmiddelstatistik fra Miljøstyrelsen viser, at landmændene de senere år har valgt mindre belastende sprøjtemidler. Siden 2011 har det været muligt ikke bare at opgøre salget, og hvor ofte landmændene sprøjter deres marker, men også hvor belastende midlerne i sprøjten er for miljøet.   

- Statistikken viser, at det går den rigtige vej med at passe på vores miljø og grundvand. Jeg vil opfordre landbruget til at fortsætte de gode takter, og jeg forventer, at belastningen vil falde yderligere, da vi har gjort det økonomisk fordelagtigt at vælge midler, der belaster miljøet mindst muligt, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Miljøbelastningen fra sprøjtemidler er faldet med 18 procent fra 2011-2014, selv om der forekommer en lille stigning i år, som formentlig skyldes problemer med svampesygdomme i kornet.

Stort fald i salg efter hamstring
Bekæmpelsesmiddelstatistikken opgør også salget i tons. Målet i sprøjtemiddelstrategien, der blev indgået i 2013 mellem Venstre, Konservative, Radikale, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, er at sænke belastningen fra de solgte mængder af sprøjtemidler med 40 procent i 2015 i forhold til det beregnede niveau i 2011.

Siden 2013 har det derfor været dyrere for landmændene at vælge de skrappe midler og billigere at vælge de mindre miljøbelastende sprøjtemidler. Årets nye statistik viser, at miljøbelastningen i de solgte produkter i 2014 er 55 procent mindre end i 2011.

- Man kunne sige, at vi allerede er nået i mål. Men desværre er det for tidligt at konkludere. Salget af sprøjtemidler har været unaturligt lavt, fordi der blev hamstret af de miljøbelastende midler op til afgiftsændringen i 2013. Landmændene skal derfor først bruge de indkøbte lagre, før vi kan se et reelt billede af, hvad afgiften betyder for salget. Det regner jeg med, at vi ser de næste år, siger Eva Kjer Hansen.

Fra 2013-2014 købte landmændene flere af de billige og mindre belastende midler. Belastningen fra de solgte midler faldt med godt 59 procent fra 2013-14.

- Det er klart positivt, at vi ser et stort dyk i salget af de mest belastende sprøjtemidler. Landbruget køber de billigere og mindre miljøbelastende midler, som netop er en del af målet i sprøjtemiddelstrategien, siger Eva Kjer Hansen .

Læs Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2014.