Parametervurdering af data i Miljøstyrelsens screeningsværktøj for påvirkning af overfladevand

12-01-2016
Jord

Der er udgivet en rapport, som indeholder en parametervurdering for screeningsværktøjet for jordforureningers påvirkning af overfladevand. Rapporten er udarbejdet under Teknologiprogrammet for Jord- og Grundvandsforurening.

Læs rapporten her .