Byggeribranchen skal vide mere om miljøfarligt byggeaffald

14-01-2016
Affald

Mere viden om sikker bortskaffelse af byggematerialer med miljøfarlige stoffer som PCB, asbest og bly er målet med et nyt videncenter, som Dansk Byggeri står bag. Miljø- og Fødevareministeriet støtter centeret med to mio. kroner.

undefined

Byggeribranchen har efterspurgt mere viden om håndtering og genanvendelse af byggematerialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer. Det bliver der nu taget hånd om med et nyt center, som skal samle og formidle viden til branchen. Med støtte fra blandt andet Miljø-og Fødevareministeriet kan centeret nu åbne.

Videncenteret skal være med til at sikre at affald fra byggeri, renovering og nedrivning håndteres korrekt, så miljøfarlige stoffer ikke spredes i miljøet. Det kræver, at byggebranchen ved, hvordan de skal gøre – og den viden skal det nye center nu samle og formidle.

Videncenteret er et gratis tilbud til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner, der kan få vejledning og mere viden om, hvordan de skal håndtere og genanvende bygge- og anlægsaffald, så der ikke sker spredning af f.eks. PCB og asbest ved nedrivning og renovering af bygninger.

Potentiale for mere genanvendelse

En tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Der er derfor et stort potentiale for at genanvende byggematerialer, men det kræver, at alle parter ved, hvordan miljøfarligt byggeaffald skal håndteres.

I Dansk Byggeri glæder man sig over, at videncenteret nu bliver en realitet, og ser frem til at kunne klæde branchen på til en mere sikker håndtering og bortskaffelse af byggeaffald.

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget de sidste to millioner, og dermed er det nødvendige budget på omkring 8.000.000 kr. skabt til åbning af videncenteret. Pengene skal gå til opstart af videncenteret, der efter planen skal være selvfinansieret fra 2017.