Undersøgelse af forhøjede indhold af halogenerede stoffer konstateret ved AOX-analyser på tidligere slagterigrund

12-01-2016
Jord

Stofferne, som har medført de forhøjede AOX-indhold (adsorberbart organisk halogen), er søgt identificeret og årsagen til stoffernes tilstedeværelse er søgt afklaret.

Læs rapporten , som er udgivet som Miljøprojekt under Teknologiprogrammet for Jord- og Grundvandsforurening.