Uheld ved Fredericia havn

25-02-2016
Industri

I forbindelse med uheldet på Fredericia havn 3. februar 2016 lækkede gødning ud på veje og i havnen.

Fredericia er ansvarlig miljømyndighed i sagen. Den er i færd med at vurdere, om skaderne bør være omfattet af miljøskadeloven.

I så fald er det Miljøstyrelsen, der som ansvarlig myndighed overtager håndteringen af sagen i forhold til miljøskadereglerne, som bl.a. skal sikre, at den ansvarlige for miljøskaden drages til ansvar.

Naturstyrelsen er ansvarlig myndighed for havmiljøet og kan besvare spørgsmål i forhold til påvirkning af naturen og vandmiljøet.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen, kontorchef Peter Have Østergaard, telefon 22 15 95 42
Naturstyrelsen, Thomas Bruun Jessen. telefon 72 54 48 92