Sushifisk skal svømme rundt i havvand på land

25-02-2016
Pressemeddelelse Borger Grøn virksomhed Industri

I dag bliver der taget første spadestik til Nordeuropas første fiskeopdrætsanlæg med sushifisk på land. Anlægget bliver Danmarks største fiskeopdræt og bruger den nyeste miljøteknologi for at påvirke miljøet minimalt.

undefined
Anlægget set fra oven, som det forventes at komme til at tage sig ud. Illustration: Krüger

Snart kan 1.200 tons kingfish af arten Yellowtail boltre sig i topmoderne rammer i Hanstholm, når virksomheden Sashimi Royals nye opdrætsanlæg står klart. Det bliver det første og største landbaserede saltvandsanlæg med kingfish i Nordeuropa, og efterspørgslen på teknologien bag anlægget er allerede enorm.

- Dansk miljøteknologi rummer et stort potentiale, også for den danske akvakulturbranche. Det her projekt kan vise omverdenen, hvordan grøn teknologi er en gevinst for virksomheder og milj ø, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling.

Lavt vandforbrug og høje rensegrader

Opdrætsanlægget bruger op til 500 m3 vand per tons produceret fisk mod i størrelsesorden 100 gange mere i almindelige dambrug på land. Det kan lade sig gøre, fordi opdrættet recirkulerer vandet, renser det så fiskene trives og genbruger det igen, inden det til sidst renses og føres tilbage til havet. Virksomheden bag vandrensningsteknologien, Krüger A/S, oplever allerede stor interesse og glæder sig til at kunne fremvise et stort fuldskala-anlæg i
Hanstholm.

- Teknologien sørger for, at hele 99 procent af vandet kan recirkuleres i et landbaseret system. Supplerende rensning giver en minimal udledning til det lokale vandmiljø. Der er  stor vækst i internationalt fiskeopdræt, og anlægget ved Sashimi Royal kan demonstrere teknologien og understøtte en forventelig stor dansk eksport af vandteknologi i denne sektor , siger projektudvikler Michael Bech fra Krüger A/S.

50 nye arbejdspladser

I første omgang skal der produceres 1.200 tons kingfish om året på anlægget. Det meste går til eksport i Europa, hvor den dyre fisk primært er efterspurgt til sushi. Når anlægget i Hanstholm er fuldt udbygget, kan det producere op til 4.800 tons fisk per år, og det vil gøre Sashimi Royal til landets største fiskeopdrætter. Hos Thisted Kommune glæder man sig over de 50 arbejdspladser, som det nye opdræt fører med sig:

- Det er godt for kommunen og godt for Hanstholm. Når en ny virksomhed slår sig ned og tilfører 50 arbejdspladser, så skaber det ikke bare job her, men også hos de øvrige virksomheder på egnen , siger borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjelgaard Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet har i 2015 givet tilsagn om støtte til projektet med 20 mio. kroner fra Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) og 12 mio. kroner i etableringsstøtte fra Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (EHFF).

Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, Rune Gleerup, 7254 4117,

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Søren Bukh Svenningsen, tlf. 7254 4577, e-mail:

Direktør Bent Urup, Sashimi Royal A/S tlf.: 2630 6000,

General Manager Ole Sinkjær, Krüger A/S tlf.: 27521122, e-mail: