Golfklubber sprøjter efter reglerne

18-02-2016

Langt de fleste golfklubber overholder reglerne for brug af sprøjtemidler. Miljøstyrelsen har kun fundet få overtrædelser ved kontrol i 2015.

I 2015 besøgte Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 14 golfklubber, og to havde sprøjtemidler stående, som tidligere har været godkendt, men som ikke længere må besiddes og anvendes. Begge klubber har fået et påbud om bortskaffelse af midlerne.  Der foretages hvert år kontrol med, om de danske golfklubber opbevarer og anvender ulovlige sprøjtemidler.

Det er nu ikke længere Kemikalieinspektionen fra Miljøstyrelsen, der udfører den fysiske kontrol på golfbanerne. Denne opgave er pr. 1. januar 2016 overflyttet til NaturErhvervstyrelsen som et led i sammenlægningen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Sagsbehandlingen af eventuelle overtrædelser i golfklubberne vil derimod foregå i Miljøstyrelsen, som håndhæver reglerne.

Kun få golfbaner har i 2014 overskredet de nye belastningslofter

Golfklubberne fik i 2013 nye regler for, hvor meget de må belaste miljøet med sprøjtemidler og regler om, at de årligt skal indberette de forbrugte mængder og deres belastning til Miljøstyrelsen. Opgørelsen for 2014 viser, at stort set alle landets golfklubber overholder reglerne. Tre klubber har imidlertid overskredet belastningsloftet i 2014. To af disse havde også overskredet loftet i 2013. Derfor har Kemikalieinspektionen haft ekstra fokus på disse klubber og været i dialog med dem for at sikre, at overtrædelserne ikke gentager sig.

Alle golfklubber skal senest den 1. marts 2016 indberette deres forbrug af sprøjtemidler i 2015.

Efteruddannelse af greenkeepere

Miljøstyrelsen har bidraget til at AMU-Nordjylland og Roskilde Tekniske Skole har gennemført et meget vellykket efteruddannelseskursus for greenkeepere i 2015. Målet var at minimere brugen af sprøjtemidler ved i højere grad at bruge forebyggende indsatser og øvrige principper i ”integreret bekæmpelse af skadevoldere” (kaldet IPM). Kurset blev iværksat i et tæt samarbejde mellem de to udførende uddannelsesinstitutioner og Greenkeeperforeningen, Dansk Golfunion og Københavns Universitet. Mere end 20 greenkeepere deltog. Kursisterne gennemført egne forsøg på golfbaner rundt i landet. Erfaringer fra forsøgene blev herefter delt med de øvrige kursister. Der planlægges et opfølgende kursus for dette hold, samt nye kurser i efterår og vinter 2016-17 målrettet IPM for greenkeeperne.

13 godkendte sprøjtemidler på golfbaner

Den 26. november 2015 trådte der nye regler i kraft for godkendelse af sprøjtemidler, som medførte, at antallet af sprøjtemidler, der kan benyttes på golfbaner, blev reduceret fra 54 til 13 midler.

De nye regler betyder, at der på de enkelte sprøjtemidler skal fremgå af etiketten, at midlet er godkendt specifikt til enten rekreative græsarealer eller golfbaner, for at det er tilladt at benytte midlet på golfbanerne. Hidtil har en række midler godkendt til græs også kunnet anvendes på golfbaner. Alternativt skal der foreligge en godkendelse om "mindre anvendelse" på golfbaner. En sådan foreligger for en stor del af de 13 godkendte midler. Det betyder, at det nu bliver helt entydigt, hvilke midler der må anvendes på golfbaner.

Læs her om  hvilke sprøjtemidler golfklubberne har brugt i 2014 og hvor meget de har belastet .

Her kan du se den enkelte golfklubs sprøjtemiddelbelastning  

Se listen over sprøjtemidler, der i dag kan benyttes på golfbaner

Er der spørgsmål til ovenstående kan de rettes til:

Birte Børglum, Kemikalieinspektionen, tlf. 72 54 42 97 og e-mail:

Anita Fjelsted, Pesticider og Genteknologi, tlf. 72 54 45 19 og e-mail: .