Ny vejledning om: Ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdssteder til flygtninge

03-02-2016
Støj

Vejledningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen som opfølgning på en ændring i planloven (Lov nr. 1705 af 21/12/2015), der giver kommunerne mulighed for at etablere midlertidige opholdssteder for flygtninge på støjbelastede arealer.

Formålet med Miljøstyrelsens vejledning er blandt andet at sikre, at der med ændringen i planloven ikke efterfølgende kommer skærpede miljøkrav til omkringliggende virksomheder mm.

Læs vejledningen her