Nu bliver det lettere for virksomheder at indberette kemiske stoffer og blandinger

11-02-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsen går i dag i luften med en ny digital selvbetjeningsløsning, hvor virksomheder online kan indberette kemiske stoffer og blandinger.

Virksomheder, der importerer eller sælger kemiske stoffer og produkter til erhvervsmæssig brug, har pligt til at indsende en fysisk blanket, kaldet en ’giftmeddelelse’, til Miljøstyrelsen, før produktet eller blandingen må tages i brug. Miljøstyrelsen gør nu processen lettere for virksomheder med en ny online løsning, hvor virksomhederne fremover kan indsende giftmeddelelsen via hjemmesiden www.dma.mst.dk .

Online-løsningen betyder, at virksomhederne nu får en kvittering umiddelbart efter at giftmeddelelsen er indtastet og sendt til Miljøstyrelsen. Med andre ord - virksomheden skal ikke vente på, at en sagsbehandler registrerer meddelelsen og kvitterer for den.

Giver et bedre overblik

Virksomheder kan til enhver tid gå ind i den nye database og se hvilke stoffer og blandinger, de har registreret giftmeddelelser for. Det gør det lettere for virksomhederne at få overblik over de stoffer eller blandinger, som er indberettet til Miljøstyrelsen eller Arbejdstilsynet, da de nu er samlet et sted. Ligeledes bliver det lettere at indsende nye giftmeddelelser om nye stoffer eller blandinger, opdatere og afmelde tidligere giftmeddelelser, der ikke længere er aktuelle. Samtidig vil virksomhederne automatisk modtage en påmindelse en måned før en tidligere indsendt giftmeddelelse udløber, dvs. når den tre årige gyldighedsperiode er ved at være slut. 

Læs mere om den nye selvbetjeningsportal  

Yderligere oplysninger

Gudrid Christiansen fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, e-mail:  , tlf.: 72 54 45 75