Miljøstyrelsen undersøger indeluften på børneværelser

26-02-2016
Borger Kemikalier

Børn anses for at være særligt følsomme overfor bl.a. stoffer, der kan påvirke udvikling af centralnervesystemet.
I en ny rapport har Miljøstyrelsen kortlagt børns udsættelse for stoffer, der kan påvirke centralnervesystemet i luften på børneværelser.

undefined

Rapporten fokuserer på afdampning af toluen og andre neurotoksiske stoffer, og resultatet viste, at der kun i ét ud af 19 børneværelser blev målt et forhøjet niveau af stofferne.
I alle 19 børneværelser blev der målt toluen i luften, som blandt andet kan stamme fra kilder som lim, maling, plast og gummifigurer. I ét af de 19 børneværelser, blev der målt et så højt niveau af toluen og andre neurotoksiske stoffer i luften, at det kunne udgøre en risiko.

Kilden til de meget høje koncentrationer af neurotoksiske stoffer i værelset blev identificeret til at være fra en benzindreven plæneklipper samt benzin i en dunk fra et skur, som grænsede op til børneværelsets væg. I de øvrige 18 børneværelser var koncentrationen af stoffer så lav, at der ikke var en risiko for børnene. Rapporten viser, at det generelt ser ud til at afdampning af neurotoksiske stoffer i børneværelser er mindre end, hvad der er målt i tidligere undersøgelser.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler Miljøstyrelsen, at man ikke opbevarer benzin og andre benzinholdige produkter i skure, der grænser op til en husmur, da der er risiko for at dampe herfra trækker ind i huset.

Læs rapporten her.  

Miljøstyrelsens råd til et bedre indeklima

  • Sørg for regelmæssig udluftning i hjemmet, særligt på børneværelset.
  • Gør rent mindst en gang om ugen. Mange kemiske stoffer ophobes i støv.
  • Sov ikke med tændt elektronik - tænk over, hvor du placerer elektronisk udstyr og sluk det efter brug.
  • Brug produkterne korrekt - følg altid brugs- og doseringsvejledninger, og undgå at spraye indenfor.
  • Brug næsen, når du køber nyt elektronik, tøj og legetøj. Lugter et produkt, er det formentlig fordi, der afgives kemikalier til indeklimaet.
  • Opbevar ikke benzin og andre bezinholdige produkter tæt på husmuren.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Shima Dobel, e-mail: , Tlf.: 72 54 43 15

Fakta:

Miljøstyrelsen har i forbindelse med kortlægningen af toluen og andre neurotoksiske stoffer i indeluften i børneværelser lavet en måling i 19 børneværelser. Der blev målt en række kemiske stoffer i alle værelserne, blandt andet toluen, benzen, ethylbenzen og xylener, som er opløsningmidler, der er mistænkt for at kunne skade centralnervesystemet. De fleste målinger viste så lave koncentrationer, at de vurderes ikke at udgøre et problem. I et af de 19 børneværelser var koncentrationen af neurotoksiske stoffer så høj, at det kunne udgøre et problem. Kilden til den høje koncentration af stofferne blev identificeret til at være fra en benzindreven plæneklipper og en benzindunk, som blev opbevaret i et skur, som grænsede op til børneværelsets væg.

Undersøgelsen er en del af Miljøstyrelsens program for kortlægning af kemi i forbrugerprodukter, og samtidig en opfølgning på Miljøstyrelsens strategi for risikohåndtering af toluen fra 2015.