Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsessystem til husdyrbrug

26-02-2016
Landbrug

Miljøledelse anvendes på mange industrivirksomheder, men hidtil kun på meget få husdyrbrug. Vi ønsker at gøre landmænd bekendte med de besparelser og miljøforbedringer, der kan hentes ved miljøledelse.

undefined

Miljøstyrelsen har i samarbejde med NIRAS udviklet et miljøledelsessystem til husdyrbrug. Hidtil har få husdyrbrug arbejdet med miljøledelse. Hensigten med udviklingen af det nye system har derfor været at gøre indførsel af miljøledelse lettere og til en naturlig del af den daglige drift. Med miljøledelse får husdyrbruget mulighed for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele.

Miljøledelsessystemet består af en introduktion til, hvad miljøledelse er, og hvordan det kan gribes an. Dertil er der en række bilag, som giver en indføring i selve systemet. Der er bl.a. et bilag til formulering husdyrbrugets miljøpolitik og et bilag, hvor bedriftens indsatsområder og handleplan skal beskrives. Endelig består systemet af en række hjælpeskemaer, der fx kan bruges i den daglige systematiske aflæsning af målere og håndtering af affald mv. 

Link til miljøledelsessystemet

For yderligere information omkring miljøledelsessystemet kontakt Ditte Eskjær ( ).