Meddelelse: Deadline den 27. april 2016 for at indmelde af aktivstoffer til listen over in situ genererede aktivstoffer

02-02-2016
Biocider

Sidste år blev kriterierne redefineret for, hvornår et aktivstof er genereret in situ. I den forbindelse er der nu frist for indsendelse af dossier for aktivstoffer og/eller tilhørende precursors (ingredienserne, der danner aktivstoffet), som er blevet indbefattet af definitionen. Der er mulighed for at indberette til ECHA med frist den 27. april 2016.

Der kan være aktivstoffer, der tidligere har været defineret som et aktivstof i sig selv, som nu er omfattet af definitionen for, hvornår et aktivstof er in situ genereret. Et eksempel kunne være svovldioxid, som nu er defineret som ”svovldioxid dannet ved forbrænding af svovl”. Dette betyder, at svovldioxid ikke længere opfattes som et aktivstof i sig selv.

Selvom svovldioxid kan anskaffes og anvendes uden at blive genereret in situ , er det stadig omfattet af definitionen for in situ genererede aktivstoffer, og skal derfor indberettes med frist den 27. april 2016

Denne redefinition kan have betydning for flere aktivstoffer. Derfor er en forklaring blevet føjet til oversigten ” In situ active substance/precursor-combinations open for notification”, som er tilgængelig via nyheden på ECHA’s hjemmeside .

Har du spørgsmål kan du  læse mere om in situ genererede aktivstoffer på ECHA’s hjemmeside , eller skrive til biocidhelpdesken via .