Risikovurdering af jordforureninger

05-02-2016
Jord

Der er udgivet en rapport, som giver en gennemgang af de processer, der har væsentligst betydning for den vertikale stoftransport til grundvandsmagasinet.

Læs rapporten her.