Husk at indberette PRTR-data for regnskabsåret 2015 senest den 15. april 2016

29-02-2016
Industri

Ifølge den nye PRTR-bekendtgørelse (Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)), der trådte i kraft den d. 15. oktober 2015, skal PRTR-data indberettes til tilsynsmyndigheden senest d. 15. april efter det foregående kalenderårs afslutning.

De virksomheder, der tidligere har indberettet grønt regnskab med skæv regnskabsperiode, skal også indberette senest d. 15. april, da der ikke længere er mulighed for at indberette med skæv regnskabsperiode i forhold til PRTR-bekendtgørelsen.  Hvis målinger ikke kan opgøres pr. kalenderår, så må virksomheden ud fra målinger fra en tilsvarende periode beregne en værdi for kalenderåret og notere værdien som estimeret eller kalkuleret i stedet for målt (dette gøres under Metode for hvert enkelt stof i indberetningssystemet). 

Indberetningen af PRTR-data foregår som tidligere via virk.dk. De elementer, der tidligere omhandlede grønne regnskaber (miljøberetning og forbrug), er blevet fjernet. Indberetningsplatformen hedder nu alene ”Indberetning af PRTR-data”.

Tilsynsmyndighedens rolle

Når tilsynsmyndigheden har modtaget en PRTR-indberetning, skal den senest 4 uger efter udarbejde en udtalelse. Hvis myndigheden ingen bemærkninger har til indberetningen, skal myndigheden afslutte indberetningen. De indberettede tal samt udtalelsen sendes automatisk til Miljøstyrelsen og kan ses på www.miljoeoplysninger.mst.dk.

Hvis myndigheden derimod har bemærkninger til indberetningen, sendes indberetningen tilbage til virksomheden, der tilføjer og/eller retter data. Indberetningen sendes på ny til myndigheden.

Hvordan får jeg mere at vide?

På Miljøstyrelsens hjemmeside under ”Industri” → " Miljørapportering ".

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Tanya Anne Kleisborg: eller tlf. nr. 72 54 44 41