Yderligere 37 sprøjtemidler skal udfases

05-02-2016
Kemikalier Landbrug

Den nye stofbekendtgørelse, der træder i kraft den 15. februar 2016, har tilføjet 37 sprøjtemidler til udfasning

undefined

Stofbekendtgørelsen er blevet revideret, nu hedder den nr. 100 af 1. februar 2016 . Den indeholder fortsat i bilag 3 en liste over sprøjtemidler, der ikke længere må markedsføres eller bruges. Med revisionen er der føjet 37 nye sprøjtemidler til listen.

Den seneste bekendtgørelse indeholder produkter, der ikke må sælges med virkning fra 21. marts 2016

Sprøjtemidlerne har mistet deres godkendelse af forskellige grunde – det kan eksempelvis være, at producenten har valgt at trække produktet fra markedet. 

Markedet for sprøjtemidler ændrer sig hele tiden, og derfor er det vigtigt, at alle sælgere og brugere af sprøjtemidler holder sig ajour.

Al salg skal stoppe senest seks måneder efter at et produkt er afmeldt. Brugerne får op til et år, inden de skal stoppe med at bruge og opbevare produktet.

Vær opmærksom på, at der kan være produkter med samme navn, som fortsat må sælges og bruges. De har et andet registreringsnummer end det, der fremgår af listen i bekendtgørelsens bilag 3. Det er kun produkter med det angivne registreringsnummer, der ikke må markedsføres eller bruges fra de nævnte datoer.

Her er et uddrag fra stofbekendtgørelsen med de 37 produkter.