Fem nye projekter om kemiske stoffer i forbrugerprodukter

09-02-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsen udbyder fem projekter, der skal kortlægge kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Interesserede har nu mulighed for at byde på projekterne.

Målet med projekterne er at få mere viden om indhold og afgivelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Miljøstyrelsen indkalder tilbud inden for følgende områder:

Find projektbeskrivelserne, udbudsbetingelser, kravspecifikation ved at klikke på de enkelte titler ovenfor.

Frist for tilbud er mandag den 7. marts 2016 kl 12.00.

Tilbuddene sendes til Miljøstyrelsen mærket ’Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter’ (med angivelse af emne). Tilbuddene indsendes i tre eksemplarer. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at tilbud per e-mail ikke anerkendes. 

For alle projekterne gælder Miljøstyrelsens standardkontrakt for rådgivning og bistand. 

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål til udbuddene stiles til Louise Fredsbo Karlsson, e-mail: fra Miljøstyrelsens kemikalieenhed.

Spørgsmål og svar til udbuddene modtages senest den 1. marts 2016, og publiceres løbende på udbudssiden i anonymiseret form.