Chlorparaffiner i bygninger

19-02-2016
Affald

Der er udgivet en rapport om indhold og koncentrationer af chlorparaffiner i forskellige dele af danske bygninger.

Rapporten er baseret på en lang række miljøkortlægningsrapporter, som er udarbejdet i forbindelse med renovering eller nedrivning af bygninger i Danmark.  Data fra disse rapporter viser, at kortkædede chlorparaffiner (SCCP) primært er fundet i fuger, hvor koncentrationen i de fleste prøver er så høj, at fugerne skal klassificeres som farligt affald. Data viser også fund af SCCP i maling, gulvbelægning og klæber. Der er fundet indhold af mellemkædede chlorparaffiner i prøver af fuger, maling, gulvbelægning og klæber mens langkædede chlorparaffiner kun er fundet i fuger. 

Se rapporten her.