Børn der leger på boldbaner og i parker skal beskyttes bedre mod skadelige sprøjtemidler

09-02-2016
Borger

EU kræver, at medlemslandene gør en særlig indsats for at sikre, at brugen af sprøjtemidler minimeres på de arealer, der bruges af offentligheden. Det vil sige offentlige parker, sportspladser, rekreative områder osv. Derfor er reglerne herhjemme blevet strammet op.

undefined
Børn ruller ofte rundt i græsset, når de f.eks. spiller fodbold. Derfor er de mere udsatte for sprøjtemidler end voksne. Foto: Colourbox

Nye regler skal sikre offentligheden – og særligt børn – mod udsættelse for rester af sprøjtemidler på de græsarealer, hvor børn leger, spiller fodbold og i det hele taget færdes. Det er ikke ualmindeligt at små børn putter ting i munden og ruller sig i græsset. Derfor er de mere udsat for sprøjtemiddelrester end voksne, og det har medført særligt skrappe regler for godkendelsen af sprøjtemidler til brug på de arealer Det betyder, at der pt. slet ikke er nogen godkendte sprøjtemidler til brug på førnævnte arealer.

Lukkede sportspladser kan undtages

Kun et enkelt middel er godkendt til rekreative græsarealer, men det må kun bruges, hvor der IKKE er offentlig adgang. Det er midlet Ariane, som må bruges til bekæmpelse af f.eks. tusindfryd og mælkebøtter på ”græsarealer uden offentlig adgang samt på græsarealer, der bruges til organiserede sports- og fritidsaktiviteter, hvor det sikres, at kun klubbernes og foreningens medlemmer har adgang, med henblik på at sikre særligt børn mod uacceptable eksponeringer”.

For at dette middel kan bruges på f.eks. fodboldbaner, skal der være tale om lukkede sportspladser, som stadions, hvor offentligheden ikke har adgang. Dermed kan de ansvarlige for sådanne baner styre, hvornår sprøjtemidlet evt. bruges i forhold til hvornår arealet skal benyttes til sportsaktiviteter.

De nye regler trådte i kraft 26. november 2015. Det forventes dog, at der fremadrettet igen vil blive søgt sprøjtemidler godkendt til dette specifikke område.

Kommuner, anlægsgartnere m.fl. må nu ty til forebyggende mekaniske metoder

Det er allerede i dag helt almindeligt for størstedelen af landets kommuner, at pleje grønne arealer og boldbaner uden brug af sprøjtemidler. Mange vælger at gøre en indsats, der modvirker, at ukrudtet får overtaget. Det sker ved at græsarealerne i højere grad plejes med maskinel kraft. Der sker rivninger, vertikalskæring, topdressing, gødskning og andre indgreb for at sikre at græssets konkurrenceevne overfor mos og bellis/tusindfryd, mælkebøtter forrykkes til græssets fordel, og dermed udkonkurrerer ukrudtet.