Ambitiøs sprøjtemiddelstrategi for 2013-2015 forlænges med et år

19-02-2016

Den daværende regering besluttede i maj 2015 at forlænge sprøjtemiddelstrategien med et år, så den også gælder i 2016. Tillægget, som beskriver forlængelsen, er nu færdigt efter at have været i offentlig høring.

Initiativerne i sprøjtemiddelstrategien videreføres stort set uændret, så miljø og drikkevand er ligeså godt beskyttet i år som det var sidste år. Det kan man læse om i et nyt tillæg for 2016 til den eksisterende strategi for 2013-2015.

Forlængelsen skyldes, at det i 2015 endnu var for tidligt at opgøre, om målsætningen om 40 pct. reduktion af salg af pesticider i 2015 (i forhold til det beregnede niveau for 2011) er nået. Derfor blev strategien forlænget et år.

Større fokus på IPM

Et af de initiativer, som der lægges vægt på i 2016, er at udbrede kendskabet til integreret plantebeskyttelse (IPM). Det handler om, hvordan man ved f.eks. hjælp af et godt sædskifte, nedsatte doseringer mv. kan undgå eller sænke brugen af sprøjtemidler.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten står bag sprøjtemiddelstrategien for 2013-2016.