Tre grønne biocid-idéer får hjælp til at komme i gang

22-12-2016
Biocider

Miljøstyrelsen er klar med tre julegaver, som støtter virksomheders miljøvenlige løsninger til f.eks. konservering af maling og insektbekæmpelse med godt 1,5 mio. kr.

Rigtig meget maling på markedet indeholder konserveringsmidler som f.eks. methylisothiazolinone (MI). Konserveringsmidler er nødvendige for at malingen ikke rådner, men desværre er især MI stærkt allergifremkaldende.

Det problem vil virksomheden EVD Entreprise II ApS i Ringsted nu løse. Malingsvirksomheden bruger ikke MI. Den vil i stedet tilsætte et mindre sundhedsbelastende konserveringsmiddel til deres naturmaling. Via Miljøstyrelsens biocid-tilskudsordning har virksomheden fået godt 600.000 kroner til at teste konserveringsmidlet, så det kan godkendes. Midlet er baseret på stofferne natriumbenzoat og propionsyre – stoffer der allerede er anerkendt som mindre belastende.

Økologisk pilekstrakt og glycerin
Miljøstyrelsen støtter samtidig virksomhederne AKS2tal og Ny Vraa Bioenergy. De ønsker at få glycerin og pileekstrakt på listen over mindre belastende aktivstoffer i EU, som må bruges til biocid-produkter. Begge virksomheder ønsker at skabe alternative kemiske stoffer, der ikke er så miljøbelastende som de traditionelle, der bruges i biocidprodukter i dag. Men det var ikke sket uden hjælp, vurderer Ny Vraa Bioenergy.

- Vi dyrker økologisk pil og opdagede ved et tilfælde interessante effekter af vores produkt. Det har vi lavet lidt forsøg med, og der ser ud til at være et potentiale. Men det kræver, at pileekstrakten godkendes som aktivt stof under biocidforordningen, og den proces havde vi ikke gennemført uden Miljøstyrelsens tilskudsordning, siger Henrik Bach fra Vraa Bioenergy.

Støttekronerne går til at hjælpe virksomheden i gang med ansøgningsprocessen, som er både teknisk og tidskrævende.

- Håbet med ordningen var netop, at vi kunne hjælpe mindre virksomheder lettere ind på markedet for biocider og få deres idéer ud og flyve. Biocider skal godkendes, men det kan være krævende for en lille virksomhed at skrue en ansøgning sammen, som opfylder betingelserne. Det er den proces, vi hjælper med, og vi har oplevet stor interesse for tilskudsordningen, siger kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Pesticider og Genteknologi Sonja Canger.

Støtteordningen udløber med 2016. Miljøstyrelsen vil dog fortsat informere om biocidreglerne og vejlede virksomheder.

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Vivi Johansen, tlf. 7254 4358, e-mail:

Fakta om biocider og Miljøstyrelsens tilskudsordning

  • Biocidprodukter er for eksempel desinfektionsmidler og insektmidler, der indeholder aktive stoffer.
  • Et aktivstof er det stof, som virker bekæmpende. For eksempel er en myggespray et biocidprodukt og aktivstoffet er det stof i sprayen, der slår myggene ihjel.
  • Tilskudsordningen er blevet etableret som en midlertidig ordning i 2016
  • Et af formålene med tilskudsordningen har været at få udvidet EU-listen over mindre belastende biocidaktivstoffer (biocidforordningens bilag I).
  • Jo flere stoffer på biocidaktivstof-listen, desto flere valgmuligheder er der, når man vil producere og markedsføre mindre miljøbelastende biocidprodukter. En virksomhed, der har et nyt stof til listen over mindre belastende aktivstoffer, kunne få tilskud på 100 procent af udgifterne. 
  • Biocidforordningen fra 2012 sikrer, at de produkter, der kommer på markedet, ikke skader miljøet eller menneskers og dyrs sundhed, hvis de håndteres korrekt, men forordningen har samtidig gjort det dyrere at få godkendt et produkt eller et aktivstof, fordi kravene er skærpet.
  • Miljøstyrelsen vil fortsat informere om reglerne og vejlede virksomhederne, så de er forberedte på biocidforordningens betydning for dem. Informationen omfatter målrettet vejledning om reglerne for godkendelse af mindre belastende biocider.
  • EVD Entreprise ApS II støttes med godt 600.000 kroner, AKS2tal støttes med knap 80.000 kroner og Ny Vraa Bioenergy støttes med godt 800.000 kroner.