SVANA kommer på besøg

23-12-2016
NOVANA Natur Vandmiljø

I dag får 3.300 borgere brev om, at SVANA overvåger vand og natur på private grunde.

Langt den meste værdifulde natur er ejet af private, som dermed er de vigtigste naturforvaltere i Danmark. 3.300 ejere af natur får i dag brev i deres e-boks om, at SVANA kommer på besøg i løbet af de kommende måneder for at undersøge naturen og vandmiljøets tilstand. Det sker som led i det nationale overvågningsprogram, NOVANA.

I brevet kan man læse, at SVANAs biologer først og fremmest skal tage vandprøver, men at man også er på udkig efter smådyr i vandløbene og spor efter odderen. Grundejerne opfordres til at henvende sig med oplysninger, der kan være nyttige for feltundersøgelserne.

-Når vi har udsendt brevene, får vi ofte informationer, der har stor betydning for feltbiologernes arbejde. Det kan være tip om, hvor det er nemmest at sætte en båd i vandet, hvornår der er jagt, eller hvor der går tyre løs, som biologerne skal gå udenom, fortæller chefkonsulent Gudrun Frandsen Krog fra SVANA-Østjylland.

Et typisk besøg tager en time. De fleste får mellem et og tre besøg samme sted i løbet af et år, men andre steder følger biologerne naturen tættere og tager flere prøver.

Læs mere om NOVANA