Genbrug af gamle mursten frem for nedknusning kan være samfundsøkonomisk rentabelt

15-12-2016
Affald

Ny samfundsøkonomisk analyse viser, at genbrug af gamle mursten i nye byggerier sammenlignet med nedknusning og anvendelse f.eks. under veje og anlæg kan betale sig, når de gamle mursten erstatter mere eksklusive sten. Beregningerne viser, at når der er tale om maskin- eller standardsten, er det som udgangspunkt mest fordelagtigt at nedknuse og genanvende dem ved anlægsarbejder.

Produktionen af genbrugssten er forbundet med relativt høje lønomkostninger, hvorfor kvaliteten af murstensaffaldet og kapacitetsudnyttelsen ved forberedelsen til genbrug samt værdien af den sten, der erstattes med en gammel mursten, er afgørende for den samfundsøkonomiske værdi ved at genbruge murstenene. 

Det samlede potentiale for gamle mursten, der kan genbruges, er stort og i analysen opgjort til knap 47,3 mio. gamle mursten pr. år i gennemsnit. Som en del af analysen er der også foretaget en interviewundersøgelse, som samtidig viser, at der er en betydelig potentiel efterspørgsel efter gamle mursten i byggebranchen.

En tidligere gennemført livscyklusvurdering (LCA) af genbrug af mursten, som ligger til grundlag for den samfundsøkonomiske analyse, konkluderede, at genbrug af mursten i varierende grad er en mere fordelagtig behandlingsmetode end genanvendelse som fyldmateriale ved anlægsarbejder i forhold til forskellige påvirkninger af miljøet -  specielt i forhold til drivhuseffekt.

Resultaterne af den økonomiske analyse vil indgå som en del af grundlaget for arbejdet i Partnerskabet om bæredygtigt bygge- og anlægsaffald , som netop er igangsat.

Se rapporten her.