Renseanlæg vil fjerne mikroplast og medicin

07-12-2016

Assens Forsyning bliver et af de mest moderne anlæg i verden, med nye teknologier mod mikroplast og medicinrester – og lattergas.

Principskitse af nyt Assens Renseanlæg. Foto: Assens Forsyning.

Bildæk, tøj og maling er dagligdags ting, som indeholder mikroplast og andet plast, og når det finder vej til vandmiljøet, er der en risiko for, at plasten ophobes i dyr og mennesker.

Assens Forsyning går nu til kamp mod mikroplast og medicinrester med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) på ca. 19 mio.kr. – i et samlet budget på ca. 43 mio. kr.

”Der vil blive brugt nye teknologier, som vi ikke tidligere har set i så stor skala. Det vil kunne kickstarte en moderniseringsbølge overalt i verden. Bare i Norden vurderes det af ansøger, at ca. 400 renseanlæg vil have gavn af de erfaringer, som man høster her. Håbet er, at de nye teknologier skal kunne sælges som samlet løsning eller som delelementer i både Danmark og udlandet,” siger kontorchef Katrine Rafn, SVANA-Vand.

Det nye anlæg vil også have fokus på lattergas, som forurener luften, skader miljøet og klimaet 360 gange mere end CO2 og endelig på svovlbrinte, der nedbryder og gør levetiden på renseanlæg op til otte gange kortere.

Assens Forsyning vil samtidig køre anlægget langt mere intelligent end tidligere, eftersom det vil køre efter det såkaldte ”internet of things” princip. Det kan sammenlignes med teknologien i hypermoderne køleskabe, som kan registrere, hvad der mangler af varer på hylderne. På samme måde vil online censorer i renseanlægget kunne fortælle, hvis der f.eks. skal skrues ned for strømmen eller op for ilttilførslen.

Det nye rensningsanlæg i Assens er et af fem store miljøprojekter, som Miljøteknologisk Udviklings og DemonstrationsProgram (MUDP) har støttet med 65 mio. kroner. MUDP vil med tilskud til de fem såkaldte fyrtårnsprojekter give virksomhederne mulighed for at prøve deres løsninger i fuld skala. Når MUDP også støtter store grønne fyrtårnsprojekter, kan virksomhederne i fuld skala demonstrere virkningen af dansk miljøteknologi overfor interesserede investorer i ind- og udland.

SVANA har vurderet projektet og indstillet det til støtte under MUDP.