Få et forspring - Deltag i Miljøstyrelsens møde om EU's miljøkrav til den kemiske industri den 15. december 2016.

01-12-2016
Industri Luft

Etablering af nyt partnerskab om luftemissioner

Kommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt WGC BREF om luftemissioner (Common W aste G as Treatment in the C hemical Sector).

Miljøstyrelsen ønsker aktivt at påvirke den EU indsats, der tilvejebringer BAT-konklusioner. Det er ikke blot en mulighed for at styrke miljøbeskyttelsen i Danmark og Europa, men også en mulighed for at fremme danske synspunkter og danske virksomheders løsninger på miljøområdet.

Miljøstyrelsen vil etablere et partnerskab for WGC-BREF fordi:

  • Der er mange væsentlige danske virksomheder, der bliver omfattet,
  • Virksomhederne har forudsætninger for at levere oplysninger om teknikker, der afspejler og dermed kan fremme de danske virksomheders produktionsprocesser og styrker,
  • Implementeringen af BREF dokumentet vurderes at yde et væsentligt bidrag til forbedring af miljøtilstanden i Europa.

Deltagere i partnerskabet:

Partnerskabet er åbent, og deltagerne forventes at være de berørte virksomheder og deres organisationer, teknologi-leverandører, andre interesseorganisationer og repræsentanter fra myndigheder.

Første møde:

Det første møde i partnerskabet vil blive afholdt torsdag den 15. december 2016 fra kl. 13:00 til ca. 16:00 hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

 

Her kan du se invitationen til mødet

 

Her kan du se dagsordenen for mødet

Tilmelding:

Tilmeldingsfristen er den 12. december 2016 kl. 12:00 til  .

Kontakt:

Yderligere oplysninger kan fås hos Ruth Krogsgaard Sørensen, tlf. 7254 4260, , Birgitte Holm Christensen, tlf. 7254 4537,   eller Hans Erling Jensen, tlf. 7254 4347, .