Offentlig høring om indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi

21-12-2016
Vandmiljø

Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi er i offentlig høring frem til 15. marts.

Havområderne rummer en betydelig del af vores plante- og dyreliv. Det er blandt andet det, indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi skal passe på. Foto: Martin Kielland

Havet er en vigtig ressource for Danmark. Vi bruger havet som kilde til sund mad, naturoplevelser, turisme, vedvarende energi og råstoffer. Derudover rummer de danske havområder en betydelig del af vores plante- og dyreliv. Derfor er det nødvendigt at passe godt på det, og det sker blandt andet gennem det nye indsatsprogram.

Forslag til indsatsprogram under Danmarks Havstrategi er nu i 12 ugers offentlig høring. Forslaget indeholder en detaljeret beskrivelse af de indsatser, som skal sikre det gode havmiljø fremover. Indsatsprogrammet består af et omfattende antal eksisterende indsatser samt af 20 nye indsatser.

Det har for eksempel konsekvenser for havmiljøet, når affald ender på strandene og i havet. Derfor har der afsat tre mio. kr. til at udbrede kendskabet til problemet via Hav- og Fiskeriudviklings-programmet.

Høringssvar skal være SVANA i hænde senest den 15. marts 2017, hvor høringen afsluttes.

Læs mere, og find høringsmateriale