Nye biler skal forurene markant mindre

21-12-2016
Borger Luft

Fra 2017 skal nye biler leve op til nye, skrappere testkrav for forurening med partikler. Det har EU’s medlemslande nu vedtaget. Testkravene vil betyde mindre luftforurening af partikler og kvælstofdioxid.

EU’s medlemsstater vedtog i går, at også udledning af partikler bliver en del af de nye krav om test af biler ved faktisk kørsel. Testene supplerer de hidtidige laboratorietests af udstødningen fra nye biler, der ikke har været tilstrækkelige, som Volkswagen-skandalen illustrerede.
De nye testkrav kommer også til at måle forureningen, når bilen er helt kold og skal starte, hvor forureningen fra udstødningen typisk er høj. Og så skal der fremover være mere åbenhed om testresultaterne. De nye krav indfases fra september 2017 for nye biltyper og i september 2018 for alle nye biler.
Mindre luftforurening
Målinger har vist, at biler forurener mere ved faktisk kørsel på vejene end ved laboratorietests. Når de nye testkrav indføres, skal bilerne også leve op til lave forureningskrav for partikler ved faktisk kørsel.
Luftforurening er et alvorligt problem, og derfor har Danmark presset på for at få indført de nye skrappe testkrav i en fart. WHO har klassificeret partikelforurening fra biler som kræftfremkaldende, og derfor ser Danmark meget positivt på, at testkravene nu skærpes til også at omfatte partikler.
Når de nye regler er fuldt implementeret, vil de sikre, at forureningen med partikler mindskes yderligere. De nye koldstartsregler ventes også at bidrage væsentligt til at mindske luftforureningen.

Fakta

  • Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der i Danmark har ansvaret for EU’s test og overholdelseskrav.
  • EU har sidste år besluttet, at nye biler fra den 1. januar 2016 skal testes efter metoden ’Real Driving Emissions’ (RDE), som i højere grad reflekterer bilernes reelle udledning af sundhedsskadeligt NOx ved virkelig kørsel end de hidtidige laboratorietest.
  • I går blev kravene suppleret med et krav til udledning af partikler samt krav om, at både kravene til partikler og NOx skal være overholdt ved kold start.
  • Bilerne skal testes både ved bykørsel, landevejskørsel og på motorvejene.
  • Nye biler skal bestå testkravene for at få lov til at blive solgt på det europæiske marked.