Ny natur skal sikre byer mod oversvømmelser

15-12-2016

Klimasikring behøver ikke kun at være kedelige huller i jorden eller større kloakrør. Med lidt fantasi kan klimasikring blive ny natur, mere friluftsliv og mindre kvælstof. Ni projekter viser vejen.

Grafik: Lejre Kommune.

Diger kan blive til stier. Regnvandsbassiner kan blive til smukke søer. Grøfter kan blive levende vandløb. Og vandløb kan stoppe vandmassernes vej mod byerne, hvis man lige slynger dem – og så bliver de samtidig nye rekreative områder tæt på byerne i al slags vejr.

Det er eksempler på projekter, hvor kommuner vil gøre klimasikring til noget, der ikke bare skal forhindre våde kældre, men også giver borgerne ny natur og mere friluftsliv.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har som led i Naturpakken bevilget 24,4 mio. kroner til ni projekter, hvor kommuner vil lave klimasikring, så naturen samtidig får det bedre med mindre kvælstof til vandmiljøet.

- Klimasikring behøver ikke at foregå under jorden i kloakkerne. Kommunernes projekter viser, at man kan stoppe vandmasserne ved at indrette sig på en naturlig måde oppe på jorden. Naturen klimasikrer på den måde sig selv, når de nye vandløb, søer og enge vil holde regnskyl på afstand fra folks kældre, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

10 mio. kroner ekstra

Der er kommet 26 ansøgninger til puljen. Derfor har ministeren besluttet at hæve det oprindelige beløb fra Naturpakken på 15 mio. kroner med 10 mio. kroner, så flere projekter kan gennemføres.

- Det er frustrerende at leve med usikkerheden om, at ens kælder og hus kan blive ødelagt af voldsomme regnskyl. Ting med stor affektionsværdi kan gå tabt, ligesom man bagefter skal genhuses og søge erstatning. Med de nye projekter får borgerne ikke alene en større sikkerhed for, at deres boliger holdes tørre, de får samtidig rekreative naturperler, de kan nyde i deres lokalområde, siger miljøordfører fra Dansk Folkeparti Pia Adelsteen.

Geografisk fordeler projekterne sig med fire i Jylland, ét på Fyn og fire på Sjælland. Alle kommuner skal finde supplerende finansiering til deres projekter enten via egne midler, takstmidler, fondsmidler eller lignende.