Ny fredning af naturklenodie på Møn

12-12-2016
Natur

Kvæg og heste kan nu græsse i Ulvshale Skov.

Ulvshale Skov ligger på nordspidsen af Møn. Foto: SVANA

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har 9. december besluttet at frede Ulvshale Skov på Møn. Hermed imødekommer man SVANAs fredningsforslag.

Fredningen tillader kvæg og heste, så de kan skabe nye lysninger i skoven. Forandringerne vil gavne sjældne insekter som stor kærguldsmed, padden stor vandsalamander og træarten tarmvridrøn.

- Den nye fredning betyder, at vi nu endelig kan pleje naturen bedst muligt. Samtidig kan vi udvikle områdets rekreative værdi, så borgerne får endnu bedre muligheder for at opleve det naturskønne område, siger kontorchef Gertrud Knudsen, SVANA-Natur.

Den nye fredning erstatter to fredninger fra 1929 og 1946, der har gjort det svært at pleje området, som er udpeget som Natura 2000-område.

Se fredningen på fredningsnævnets hjemmeside

Sjældne dyr får bedre pleje

På Ulvshale findes sjældne arter og naturtyper som fx stilkegekrat, klithede og enebærklit. Det er natur, som er opstået gennem århundreders græsningsdrift og ønsket er at genoptage denne drift i den vestlige del af skoven.

- Vi ser frem til at pleje Ulvshale Skov med græssende dyr . Dyrene vil skabe ny lysninger, og det vil give nye levesteder for de mange sjældne dyr og planter i Ulvshale Skov, siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen Storstrøm.

Ulvshale Skov forvaltes af Naturstyrelsen.

Hegnet, som skal holde dyrene i skoven, er støttet af 15. Juni Fonden. I 2017 finansierer fonden tillige undersøgelser af de sjældne arter i området.

Se den digitale guide til område t