Muslinger kan bane vejen for flere havbrug

15-12-2016
Landbrug

Nyt lovforslag vil give havbrug lov til at udvide produktionen ved samtidig brug af marine virkemidler, som kan kompensere for den øgede forurening.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag fremsat lovforslag om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug. Lovforslaget er en udløber af fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 og vækstplan for dansk akvakultur fra juni 2016, og lovforslaget skal være med til at fremme produktionen af fisk i dansk havbrug.

Væksten i dansk havbrugsproduktion har i mange år primært været begrænset af, at havbrugene ikke må udlede flere næringsstoffer, da en øget udledning kan have negativ påvirkning på havmiljøet. Det nye lovforslag vil ændre miljøbeskyttelsesloven, således at det fremover vil blive muligt for havbrug at øge udledningen af næringsstoffer – mod at en bestemt mængde næringsstoffer fjernes andetsteds i havmiljøet.

Kravene om placering og omfang af kompenserende marine virkemidler vil afhænge af det konkrete havbrugs størrelse og beliggenhed samt af hav- og kystområdets følsomhed overfor en øget påvirkning af næringsstoffer. De marine virkemidler forventes i første omgang at bestå af muslingeopdræt og dyrkning af tang.

> Se lovforslaget