Misvisende påstande i sag om gaslager

15-12-2016
Borger Industri

I strid med fakta skriver Ingeniøren, at Miljøstyrelsen har forsøgt at presse Natur- og Miljøklagenævnet til at udskifte medlemmer i nævnets vurdering af sag om Lille Torup gaslager.

Miljøstyrelsen har på intet tidspunkt forsøgt at lægge pres på Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) eller at få et eneste nævnsmedlem skiftet ud. Det understreger vicedirektør i Miljøstyrelsen Michel Schilling, efter at Ingeniøren i dag har anklaget styrelsen for netop det i en artikel  og på twitter .

"Jeg kan godt se, at det ville være en god historie, men det er simpelthen forkert. Vi kunne aldrig drømme om at lægge pres på et uafhængigt klagenævn," siger Michel Schilling.

Nævn bad om bemærkninger
Historien handler om Lille Torup gaslager. Miljøstyrelsen havde givet virksomheden Energinet.dk tilladelse til at udskylle vand fra gaslageret til Limfjorden, og den tilladelse omgjorde NMKN for nylig.

"Klagenævnet sendte et udkast til deres afgørelse i høring hos os og bad dermed selv om vores bemærkninger. Vi har hverken krævet eller forlangt, at nævnet skulle udskifte medlemmer eller ændre sammensætning, som Ingeniøren skriver. Det, vi har gjort, er alene at foreslå , at nævnet overvejede at supplere sin sammensætning med repræsentanter med ekspertise i samfundsmæssige forhold. Det står til sidst i vores 33 sider lange høringssvar under 'øvrige bemærkninger', og Ingeniøren bruger det til at bringe en historie, som ikke holder vand om, at vi lægger pres på klagenævnet," siger Michel Schilling.

Usædvanlig sag
Baggrunden for forslaget er, at sagen om gaslageret i højere grad end andre NMKN-sager efter Miljøstyrelsens opfattelse også handler om forhold af bred samfundsmæssig betydning i form af lagerkapaciteten for naturgas og forsyningssikkerheden i Danmark. Loven om Natur- og Miljøklagenævnet nævner netop, at det kan være relevant at supplere sammensætningen af nævnet i særlige sager.

"Derfor mener jeg også, at det var helt i orden at foreslå. Det er rigtigt, at det ikke er noget, vi gør hver dag, men det viser netop, at det er en særlig sag," siger Michel Schilling.

Han understreger, at Miljøstyrelsen respekterer klagenævnets afgørelser.

"Nævnet fandt det ikke nødvendigt med supplerende ekspertise, og det er selvfølgelig op til nævnet selv at vurdere. Der skal ikke herske tvivl om, at vi 100 % accepterer nævnets afgørelser og aldrig ville anfægte dem eller nævnets uafhængighed. Det er bare ikke noget, man gør," fastslår Michel Schilling.

FAKTA: DET HAR MILJØSTYRELSEN FORESLÅET
Natur- og Miljøklagenævnet sendte 26. maj 2016 et udkast til en afgørelse i høring hos Miljøstyrelsen og SVANA (tidl. Naturstyrelsen). Styrelsernes høringssvar har været offentligt tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside, siden det blev sendt i slutningen af juni. I høringssvaret på 33 sider forklarer styrelserne baggrunden for tilladelsen til, at Energinet.dk kunne udskylle vand fra Lille Torup gaslager til Limfjorden. Til sidst i høringssvaret fremgår disse linjer, som Ingeniørens historie baserer sig på:

" 8) Øvrige bemærkninger
Sammensætningen af nævnet
Sagen er behandlet af nævnet i den sagkyndige sammensætning.
Styrelserne finder, at sagen ud over tekniske problemstillinger handler om forhold
af væsentlig samfundsmæssig betydning, og at nævnets sammensætning i højere
grad kunne afspejle dette ved, at der indgik repræsentanter, som kan varetage
samfundsmæssige forhold, jf. lov om Natur- og Miljøklagenævnet § 7.
Sagen vedrører lagerkapacitet for naturgas og forsyningssikkerheden i Danmark.
Lageret tjener dels til at udjævne forsyningen af naturgas fra Nordsøen, så det
passer med naturgasforbruget, dels til at sikre tilstrækkelig forsyningssikkerhed i
en nødsituation. Lagerets betydning er yderligere aktualiseret af konkrete
overvejelser om lukning af Tyrafeltet i Nordsøen.
På den baggrund skal styrelserne anmode nævnet om at genoverveje nævnets
sammensætning."