Lokale får mere indflydelse på vandområdeplanerne

19-12-2016
Vandmiljø

Folketinget har i dag vedtaget en lov, der vil give kommuner og vandråd mere indflydelse på vandplanlægningen i lokalområdet.

Nu kan kommunerne gå i gang med at etablere lokale vandråd og dermed få den lokale viden om vandløb mere ind i vandplanlægningen. De nye vandråd skal have medlemmer fra både de grønne organisationer og landbruget og blandt andet arbejde med afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne.

Det bliver konsekvensen af en lov, som Folketinget i dag har vedtaget som opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Loven giver ministeren mulighed for at fastsætte regler om, at kommuner og vandråd skal kvalificere vandområdeplanerne.

Vandråd har tidligere været inddraget i vandplanlægningen i 2014, men ophørte. Nu kommer de i gang igen. 

- Det har længe været et stort ønske at få mere lokal viden ind i vandplanlægningen. Det er lokalt, at man kender sine vandløb. Kommuner og vandråd skal derfor bl.a. efterprøve, om de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløb er opfyldt. Vandområdeplanerne får dermed et virkeligheds-tjek, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). 

I første omgang skal kommuner og vandråd se på, om vandløb med et opland på under 10 km2 lever op til kriterierne for at indgå i vandområdeplanerne. De skal desuden udvælge vandløb, der skal analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at blive udpeget som kunstige eller stærkt modificerede vandløb. 

Endelig vil man lokalt have mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser fra første planperiode, som af økonomiske eller miljømæssige årsager ikke er hensigtsmæssige at gennemføre.

Der er i 2016-17 afsat 50 mio. kr. til opgaverne. Miljø- og Fødevareministeriet vil udarbejde en ”vandrådspakke” til vandråd og kommuner. Den vil indeholde en vejledning, der beskriver rammer og retningslinjer for opgaven. 

Vandrådene forventes at blive nedsat fra februar 2017 og resten af året.