Det skal være let at sortere affald

20-12-2016
Pressemeddelelse Borger Affald

Miljøstyrelsen uddeler godt 8 mio. kroner til 13 kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

Danskerne sorterer mere affald til genanvendelse, hvis de affaldsløsninger, der tilbydes ved deres hjem, er nemme at bruge og lette at komme til.

Det kræver løsninger, som passer til folks hverdag – og derfor uddeles sidste runde af kommunepuljen til projekter, der kan være med til at gøre det let for danskerne at sortere mere affald, som f.eks. hjemmets syltetøjsglas, plastikbøtter og makreldåser, så det kan blive genanvendt til nye produkter.

- Kommunerne har været gode til at tænke i nye affaldsløsninger, så vi kan få indsamlet og udnyttet de ressourcer, som borgernes affald gemmer på. Med kommunepuljen har de fået muligheden for at rulle nye affaldsløsninger ud, som bidrager til en større genanvendelse, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp

Farvesortering hitter
Halsnæs Kommune er en af de kommuner, der i år har fået tilskud. Kommunen har fået 650.000 kr. i tilskud til et forsøgsprojekt, hvor borgerne skal sortere deres affald i seks forskellige farvede poser ud fra, hvilken type affald der er tale om. Poserne samles i samme spand og hentes af skraldebilen, hvorefter sorteringsanlægget klarer resten af sorteringen med en bestemt teknik, der kan registrere og adskille de forskellige farvede poser.

I alt har 13 projekter fået støtte gennem Miljøstyrelsens kommunepulje, som støtter op om ’målet i ressourcestrategien ’Danmark uden affald' om en øget genanvendelse på 50 pct. af danskernes husholdningsaffald i 2022.

Yderligere oplysninger:
Projektleder på Kommunepuljen Marianne Ladekarl Thygesen, tlf.: 72 54 43 88 e-mail:
Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Jakob Volf, tlf.: 72 54 44 50, e-mail:

Fakta
Kommunepuljen blev uddelt første gang i 2014, og i to omgange i 2015. I første runde i 2015 blev der uddelt 7,6 mio. kr. til 16 nye affaldsprojekter dækkende 20 kommuner, og i anden runde blev der uddelt knap 14 mio. kr. til 19 affaldsprojekter dækkende 27 kommuner.

Disse 13 projekter har kommunepuljen støttet i 2016, som er sidste gang, den uddeles:

- Professionshøjskolen UCC, Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) (Hovedansøger: Københavns Kommune) har fået 1.127.911 kr. til projektet 'Affaldspædagogik mellem daginstitution, skole og hjem'
- Hjørring Kommune, Tårnby Kommune, ARC, Odense Renovation, Halsnæs Forsyning (Hovedansøger: Kerteminde Forsyning) har fået 1.085.000 kr. til projektet 'Betydningen af kvalitet og materiale af indsamlingspose til organisk affald for biopulpens indhold af fysiske urenheder '
- Randers Kommune har fået 374.180 kr. til projektet 'Mere effektiv indsamling af plast og metal fra husholdninger' og 710.366 kr. til projektet ' Økonomiske modeller for installation af indendørs sorteringsenheder '
- Københavns Kommune (Hovedansøger: ARC, Amager Ressource Center) har fået 441.100 kr. til projektet 'Forsøg på nyt testsorteringsanlæg for kildesorteret/kildeopdelte materialer'
- Renodjurs, Vestforbrænding, Ikast-Brande Kommune, Silkeborg Kommune (Hovedansøger: Randers Kommune) har fået 781.100 kr. til projektet 'Demonstration af genanvendelse af træ og plast fra husholdninger'
- Langeland Forsyning A/S Affald og Genbrug, Aalborg Renovation (Hovedansøger: Tårnby Kommune) har fået 666.352 kr. til projektet ' Affaldsfotobank – til fotodeling mellem danske kommuner og forsyninger'
- Køge Kommune har fået 360.725 kr. til projektet 'Affaldssortering: Viceværten har svaret!'
- Faxe Forsyning, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Vordingborg Kommune (Hovedansøger: AffaldPlus) har fået 702.400 kr. til projektet 'Øget og bedre plastgenanvendelse '
- Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune (Hovedansøger: REFA) har fået 309.370 kr. til projektet 'Udvidelse af indsamlingssystem baseret på modtageanlægs sorterings- og behandlingsmuligheder '
- Halsnæs Kommune (Hovedansøger: Halsnæs Forsyning A/S Halsnæs Affald A/S) har fået 659.490 kr. til projektet 'Forsøg med optisk posesortering'
- DTU Miljø, Hvidovre Kommune, ARC, Silkeborg Genbrug og affald A/S, Nomi4s I/S (Hovedansøger: KARA/NOVEREN) har fået 537.365 kr. til projektet 'Evaluering af effekten af tiltag rettet mod bedre sortering på genbrugspladser'
- Hjørring Kommune (Hovedansøger: Affaldsselskabet AVV I/S) har fået 512.360 kr. til projektet 'Sorteringsbillen – rullende udstilling & krea-værksted'

www.genanvend.mst.dk/kp2016 findes en liste over, hvilke kommuner og projekter der har fået støtte gennem kommunepuljen.