Intet grundlag for at politianmelde Mærsk i ophugningssag

12-12-2016
Borger Affald

Miljøstyrelsen har undersøgt Mærsks ageren i sag om skibsophugning på Alang Beach i Indien og finder intet grundlag for at politianmelde Mærsk.

Der er juridisk set ikke noget grundlag for at politianmelde Mærsk i forbindelse med virksomhedens ophugning af skibe på Alang Beach i Indien. Det vurderer Miljøstyrelsen, der har undersøgt sagen på Miljø- og fødevareministerens opfordring.

Konklusionen fremgår af en redegørelse, der er oversendt til Folketinget. Mærsk er konkret blevet kritiseret for at sende de to skibe "Wyoming" og "Georgia" til ophugning på Alang Beach samt for, at det tidligere Mærsk-ejede skib "North Sea Producer" blev sendt til ophugning i Indien efter at Mærsk havde solgt det til en anden ejer.

Juridisk er det relevant, hvor skibene befandt sig, da det blev besluttet, at de var affald og skulle ophugges. Det er nemlig ifølge EU's transportforordning ulovligt at sende farligt affald – hvilket de fleste skibe indeholder – fra Danmark eller andre EU-lande til ikke-OECD-lande som Indien. Men da "Wyoming" og "Georgia" ikke befandt sig i EU-farvand, da Mærsk traf beslutningen om ophugning, er det hverken i strid med reglerne i transportforordningen eller anden lovgivning på området.

I forhold til "North Sea Producer" kan der være sket brud på reglerne, men det er i givet fald den nye ejers ansvar. Den nye ejer kan have handlet i strid med transportforordningen, da skibet lå i britisk havn. Miljø- og fødevareministeren har derfor skrevet til sin britiske kollega og bedt hende om at være opmærksom på sagen.

Se den fulde redegørelse .