Ingen grund til nye begrænsninger på sprøjtemidler

20-12-2016

Den årlige rapport om Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand viser fortsat ikke problemer med brugen af de testede godkendte sprøjtemidler. Men et nedbrydningsstof fra svampemidler skal undersøges nærmere.

Bentazon og glyphosat er to af de stoffer, der har været særlig fokus på over de sidste år i det såkaldte Varslingssystem for pesticider (VAP). I årets VAP-rapport, der udkommer i dag, er der ikke fund af stofferne over grænseværdien for de testede sprøjtemidler.

Dermed er rapporten i tråd med de seneste års tendens; målingerne viser ikke grund til at ændre de nuværende godkendelser for brugen af sprøjtemidler.

VAP-rapporten samler resultater fra et varslingssystem, hvor forskere tester, hvordan og hvorvidt godkendte sprøjtemidler, der er brugt korrekt i den maksimale dosis, siver ned gennem jorden mod grundvandet.

VAP-tests foregår på almindelige landbrugsmarker, der dyrkes efter almindelig landbrugsmæssig praksis, og Miljøstyrelsen, GEUS og Aarhus Universitet vurderer, hvilke stoffer der skal testes.

Nedbrydningsprodukt fra svampemidler under observation

Til gengæld er stoffet 1,2,4-triazol, som er et nedbrydningsprodukt fra forskellige svampemidler, fundet over grænseværdien. 1,2,4-triazol gennemgår i øjeblikket en sundhedsmæssig vurdering i EU, og Miljøstyrelsen følger denne vurdering nøje.

Miljøstyrelsen har imidlertid allerede strammet reglerne for brug af de relevante svampemidler. Man må ikke længere sprøjte så store doser ud af de midler, der bliver til 1,2,4-triazol.

Miljøstyrelsen og GEUS er nu sammen med AU i gang med at teste, om der skulle være problemer med brugen af svampemidlerne, efter de nye restriktioner er blevet indført. Miljøstyrelsen finder det ikke pt. muligt at løfte restriktionerne på svampemidlerne, der bruges i størstedelen af den danske landbrugsproduktion til at beskytte bl.a. korn mod svamp.

De seneste to år er der i VAP-systemet testet 15 aktivstoffer og 22 nedbrydningsprodukter, i alt 37 stoffer. Sidst varslingssystemet førte til forbud var i 2013, hvor brugen af svampemidlet metalaxyl-M blev forbudt på baggrund af hyppige fund af nedbrydningsprodukter fra metalaxyl-M over grænseværdien.

> Læs VAP-rapporten 2016

Yderligere oplysninger

Kontorchef Lea Frimann Hansen, , tlf. 72 54 45 46