Ilden er slukket i 20.000 gamle brændeovne

20-12-2016
Pressemeddelelse Borger Luft

Siden november sidste år er over 20.000 af landets ældste brændeovne blevet skrottet, og det vil give renere luft. Tusindvis af danskere kan stadig barbere luftforureningen og forbedre brændeøkonomien ved at udskifte deres gamle brændeovn.

Julen står for døren, og mange danskere tænder op i brændeovnen. Har du en gammel brændeovn stående, så er der penge at spare ved at skifte til en ny model, som udnytter brændet bedre og skåner miljøet for skadelige partikler. Mere end 20.000 brændeovnsejere har skrottet deres brændeovne fra før 1991 med tilskud fra skrotningsordningen for brændeovne.

- Nu er puljen tom, men det kan stadig svare sig at skifte sin gamle brændeovn ud. Brændeovne, der er mere end 10 år gamle, forurener i gennemsnit 3-5 gange mere end nye ovne, og en ny ovn har langt bedre brændeøkonomi, siger funktionsleder Gro Iversen, Miljøstyrelsen.

Østjylland vinder 'skrotningskampen'

Siden november 2015 har brændeovnsejere kunnet få 2.000 kr. i tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet, hvis de skrotter deres ovn fra før 1991. Samlet set har ordningen været en succes i hele landet, selvom nogle områder har skrottet flere brændeovne end andre. Jylland har modtaget 51 % af de udbetalte skrotningstilskud, mens Sjælland inkl. København står for 37 % og Fyn 9 %.

Går man lidt mere ned i tallene, er Østjylland de ivrigste skrottere med 3395 skrotninger, mens Sydjylland følger efter med 2634.

Miljøstyrelsen håber, at danskerne har fået øjnene op for fordelene ved at sige farvel til de osende gamle ovne, så skrotningerne fortsætter, selvom puljen nu er tom.

- Brændefyring står for ca. 70 % af den danske partikeludledning, og det medfører hvert år tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og forårsager for tidlige dødsfald. De ældste brændeovne forurener klart mest, så det er vigtigt, at vi får de gamle ovne skrottet, siger Gro Iversen.

> Læs mere om fordelene ved at skifte en gammel brændeovn på Brændefyringsportalen .

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Jakob Volf, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4450, e-mail:
AC-generalist Brian Kristensen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4213, e-mail:

FAKTA: Sådan fordeler de 20.094 skrotninger sig…

- Mellem landsdelene:
• Østjylland 3395
• Sydjylland 2634
• Vest- og Sydsjælland 2292
• Nordjylland 2281
• Vestjylland 1986
• Fyn 1799
• Nordsjælland 1783
• Københavns omegn 1404
• København 1116
• Østsjælland 829
• Bornholm 376
• Ikke fastlagt 199

- De 10 mest skrottende kommuner:
• Aarhus 1009
• København 739
• Aalborg 623
• Vejle 446
• Viborg 390
• Bornholm 376
• Randers 370
• Esbjerg 367
• Odense 357
• Silkeborg 355 

Fakta: Brændeovne og partikelforurening
• Der findes i alt ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark, heraf er omkring 150.000 fra 1990 eller før. Herudover er der cirka 300.000 ovne fra perioden 1991-2005.
• Typisk kan man spare i gennemsnit 20 % af brændeforbruget med en ny ovn i forhold til en ovn fra 1990 og før.
• Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er. 
• Ca. 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Ca. 70 % af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring.
• I 2008 kom der for første gang lovkrav til partikeludledningen fra nye brændeovne på max 10 g/kg træ – i 2015 blev kravet strammet til 5 g/kg og fra december 2017 er kravet 4 g/kg.
• En ny svanemærket ovn må max udlede 3 g partikler/kg og fra 2017 kun 2 g/kg.
• Det er ikke tilladt at sælge eller forære en brugt ovn videre, der ikke lever op til partikelkravene for nye ovne.
• Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) vurderer, at partikelforurening fra brændefyring årligt medfører tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og årligt forårsager 550 for tidlige dødsfald i Danmark. Antal for tidlige dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er 3.750.
• Læs mere om brændeovne og luftforurening på www.braendefyringsportalen.dk

Kilder: Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen.