Falske beskyldninger mod Miljøstyrelsen i Metroxpress

23-12-2016
Pressemeddelelse Industri

Metroxpress viderebringer forkerte påstande om, at Miljøstyrelsen skulle forhale behandlingen af sag om gødningsudslip ved Fredericia.

Der er ikke et gran af sandhed i de beskyldninger om sagen om gødningsudslippet ved Fredericia, som juraprofessor Peter Pagh sender mod Miljøstyrelsen i dagens udgave af Metroxpress. Det understreger vicedirektør i Miljøstyrelsen Michel Schilling.

"At vi bevidst skulle trække sagen i langdrag for at slippe for at overtage den fra kommunen er stik imod fakta. Der er en rolle for kommunen og en rolle for staten, og vi har haft et fint samarbejde med kommunen om målrettet at få håndteret sagen," siger Michel Schilling.

I artiklen udtaler et medlem af Fredericia Byråd, at han er enig i Peter Paghs beskyldninger.

"Det er jeg meget forundret over. For vi har haft en tæt dialog med forvaltningen i Fredericia for at komme til bunds i den her sag, og jeg er på intet tidspunkt stødt på den holdning hos kommunen. Vi har oplevet det som et åbent og godt samarbejde," siger Michel Schilling.

Hverken Metroxpress eller Peter Pagh har henvendt sig til Miljøstyrelsen forud for artiklen, og Miljøstyrelsen har således ikke fået mulighed for at forholde sig til beskyldningerne.

Udslip til Lillebælt undersøges
Sagen handler om et udslip af gødning fra virksomheden Dan Gødning A/S på Fredericia Havn i februar. Det mulige omfang af kvælstofudledningen til Lillebælt gør, at det potentielt kan blive en sag efter miljøskadeloven. Det ville i givet fald blive den første gang, at loven er taget i brug og betyde, at sagen overgår fra Fredericia Kommune til Miljøstyrelsen.

"Det er desværre ikke bare lige sådan at vurdere, om der kan være miljøskade efter de juridiske definitioner. Det handler blandt andet om, præcis hvor meget af gødningen, der er endt i vandet, og det er faktisk ikke enkelt. Nye undersøgelser viser, at det måske er langt mindre, der er endt i Lillebælt, og det er myndighederne naturligvis nødt til at forholde sig til," siger Michel Schilling.

Vigtigt med styr på fakta
Metroxpress skriver også, at Miljøstyrelsens motivation for at forhale sagen skulle være at undgå, at staten kommer til at sidde med en regning for jordoprensning. Men det er faktuelt forkert, påpeger Michel Schilling.

"Jeg synes, at det er væsentligt, at alle ved, hvad der er op og ned i den her sag. Og det er altså ikke rigtigt, at vi vil skulle håndtere jordforurening som følge af ulykken – heller ikke, hvis vi ender med at overtage sagen efter miljøskadeloven. Den mulige miljøskadesag handler alene om udslippet af kvælstof til Lillebælt, mens jordforureningssagen allerede er ved at blive håndteret af kommunen," siger Michel Schilling.

Kommunen har for længst håndteret den akutte forurening efter branden. Lige nu er kommunen i færd med en nærmere vurdering af, præcis hvor meget gødning der er endt hvor.

FAKTA: DanGødning-sagen

  • En storbrand på virksomheden DanGødning d. 3. februar 2016 resulterede i et stort udslip af gødning fra tanke på Fredericia Havn.
  • Den akutte forurening er blevet håndteret af Fredericia Kommune, der også tager sig af spørgsmålet om forurening af jorden.
  • Kommunen er desuden, efter at Miljøstyrelsen har afgivet en bindende udtalelse, ansvarlig for at træffe en eventuel afgørelse om miljøskade efter miljøskadeloven. Miljøstyrelsen har sammen med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ydet kommunen omfattende bistand i form af juridisk og miljøfaglig rådgivning.
  • Miljøskadesagen drejer sig om den mængde kvælstof, der er blevet udledt til Lillebælt. Det er ikke muligt at opsamle denne forurening, så overvejelserne går på, om der er behov og mulighed for på længere sigt at forebygge, at udslippet får betydelig negativ indvirkning på vandmiljøet.
  • Der har ikke hidtil været påvist, at ulykken skulle have haft nævneværdige konsekvenser for vandmiljøet. For at miljøskadeloven kan komme i spil, skal kommunen afgøre, at der er tale om en miljøskade eller overhængende fare herfor. Om der er overhængende fare for en miljøskade vil bero på miljøfaglige vurderinger af, hvordan situationen kan forventes at udvikle sig.
  • Sagen kompliceres af, at der er tvivl om den præcise mængde kvælstof, der er blevet udledt til vandmiljøet. Der opereres således med tal fra 1.294 tons helt op til 4.000 ton. Det er nødvendigt at indsnævre dette interval, før det er muligt at foretage en nærmere vurdering af, om der er tale om overhængende fare for en miljøskade.