Færre projekter bliver automatisk VVM-pligtige

08-12-2016
Natur

Flere virksomheder kan spare både tid og penge, når de fremover skal sætte gang i nye anlæg. Færre projekter skal automatisk miljøvurderes og kan efter omstændighederne nøjes med VVM-screening.

Allerede fra nytår bliver en lang række brancher fritaget for at skulle udarbejde dyre miljøvurderinger (VVM-redegørelser), før de kan gå videre med et projekt. Det gælder f.eks. ved opførelse af feriebyer, asfaltværker, skovrejsning og vandboringer. Virksomheder ventes at kunne spare 1 mio. kr. pr. projekt på ikke at udarbejde VVM-redegørelsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har allerede fået vedtaget en lov i Folketinget, der ændrer kravene om VVM-pligt, så Danmark stort set stiller de krav, som er nødvendigt i forhold til EU-direktivet. Loven, som blev vedtaget af et enigt Folketing, træder først i kraft til maj, og derfor vil ministeren bruge bekendtgørelsen til så vidt muligt at få reglerne til at virke allerede nu.

- Dette er et godt eksempel på, at regeringen gør op med den overimplementering af EU-direktiverne, som har generet danske virksomheder alt for længe. Vi skal give vores virksomheder samme konkurrencevilkår som andre lande, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En række erhvervsorganisationer har ønsket ændringen af VVM-kravene, så de følger EU-direktivet nærmere, og alle Folketingets partier stemte for loven.

Ændringen medfører, at nogle projekter bliver omfattet af screeningspligt i stedet for VVM-pligt. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der står for VVM, vurderer, at en VVM-redegørelse i gennemsnit koster virksomhederne 1 mio. kr. Virksomhedens udgifter til screening vil være betydeligt lavere.