Elektronikaffald ender på det sorte marked

19-12-2016
Borger Affald

Næsten halvdelen af danskernes elektronikaffald ender på det sorte marked, og dermed tabes millioner af kroner, viser ny kortlægning.

Computere. Telefoner. Vaskemaskiner. Og meget andet - op mod halvdelen af danskernes elektronikaffald ender ifølge en kortlægning på et marked uden om systemet. Det betyder, at der ikke er styr på, hvor værdifulde ressourcer som fx guld, sølv og kobber ender, hvilket bidrager til, at op til 400 mio. kroner årligt går tabt, fordi de værdifulde materialer ikke udvindes af affaldet og bruges igen.

For at få bedre styr på elektronikaffaldet, er der nedsat et partnerskab bestående af repræsentanter fra Dansk Industri, KL, Dansk Erhverv og Genvindingsindustrien. De er nu klar med deres anbefalinger, og miljø- og fødevareministeren vil diskutere med branchen, hvordan man sikrer, at elektronisk affald ender det rigtige sted.

65 procent mål for indsamling

Partnerskab for indsamling af elektronikaffald har til formål at samle alle aktører, som har ansvar for eller interesse i at indsamle elektronikaffald og komme med bud på, hvordan EU’s indsamlingsmål på 65 % i 2019 nås mest effektivt – i dag ligger Danmark på 50 %.

Blandt andet anbefaler partnerskabet en liberalisering af sektoren, så indsamling af elektronikaffald hos borgerne sættes fri, så den skjulte indsamling, der sker her, gøres lovlig. Det vil betyde, at private borgere ikke er tvunget til at aflevere elektronikaffald i de beholdere producenterne har opstillet på de kommunale genbrugspladser, men kan aflevere elektronikaffald til private indsamlere, der evt. kan tilbyde penge for at tage i mod affaldet. Det kan være med til, at affaldsbranchen får nemmere adgang til affaldet og til at genbruge materialer.

> Læs mere om kortlægningen og partnerskabets anbefalinger

> Læs mere om Partnerskab for indsamling af elektronikaffald

Fakta

• Eksempel på skjult indsamling: Skjult indsamling af elektronikaffald er f.eks., når den gamle vaskemaskine tages retur af hvidevareforhandleren - afleveres til en godkendt skrothandler, men indberettes til statistikken som jern og metal. Enten fordi reglerne siger, at skrothandleren ikke må indsamle affald fra borgerne eller fordi skrothandleren ikke er klar over, hvordan det skal indberettes.
• Partnerskabet har kortlagt de væsentligste skyggestrømme for elektronikaffald:
• Den største skyggestrøm opstår i forbindelse med virksomheders håndtering af elektronikaffald som f.eks. computere, servere, telefoner, ventilationsudstyr, printere osv. Mange virksomheder afleverer denne type affald direkte til affaldsbehandlere og skrothandlere i forbindelse med afhentning af øvrigt affald fra virksomheden.
• Den næststørste estimerede skyggestrøm udgøres hovedsageligt af store husholdningsapparater eller kølemøbler, der tages retur af el-installatører og vognmænd, når der leveres eller installeres nyt udstyr hos forbrugeren. Kortlægningerne viser, at dette indsamlede elektronikaffald i vid udstrækning afleveres direkte til affaldsbehandlere og skrothandlere uden om producentansvaret.
• Den tredjestørste skyggestrøm består af tyveri fra storskraldsindsamling, samt ”salg ud af bagdøren” fra primært mindre virksomheder til ikke-godkendte indsamlere. Det er typisk skærme og monitorer, små husholdningsapparater og store husholdningsprodukter, som er eftertragtede for disse ikke-godkendte indsamlere.