Vi kan færdes trygt på jorden ved Knopper Enge nær Cheminova

31-08-2016
Jord

En ny rapport konkluderer, at mennesker og dyr trygt kan opholde sig på jorden mellem Cheminova og Høfde 42.

FOTO: I det røde område har Region Midtjylland taget flere hundrede prøver for at få at vide, hvordan forureningen påvirker græs, jord, overfladevand og grundvand.

Navnet Knopper Enge er langt fra så kendt som Cheminova eller Høfde 42, som mange forbinder med en af de største jordforureninger i Danmark. For en række truede fuglearter er Knopper Enge dog et vigtigt område, selvom det ligger lige mellem Cheminova og Høfde 42 og er derfor hårdt ramt af forueningen.

Nu har Region Midtjylland og Rambøll med finansiering fra Miljøstyrelsen undersøgt jorden i Knopper Enge med hundredevis af prøver af græs, overfladevand, jord, grundvand og aflejringer, og der er godt nyt.

For nok findes der en alvorlig forurening efter Cheminova, der i 50erne og 60erne udledte gift fra produktionen af pesticider, men den ligger mindst en meter nede og påvirker således ikke den jord eller det vand, som dyr og mennesker kommer i kontakt med, når de opholder sig i området.

Køer skal hjælpe fugle

EU har udpeget Knopper Enge til Natura2000-område og Ramsarområde for at beskytte de truede fuglearter. For områdets ejer, Naturstyrelsen, betyder den nye rapport, at man kan overlade et større område til græssende kvæg. Afgræsningen bidrager nemlig til at skabe optimale betingelser for de beskyttede fuglearter.

Indsatsen over for naturområder som Knopper Enge er en ny opgave for regionerne, og Miljøstyrelsen håber, at tilgangen på Knopper Enge-projektet vil inspirere ved lignende undersøgelser. De danske regioners indsatsområder er fra 1. januar 2014 blevet udvidet til også at omfatte internationale naturbeskyttelsesområder og overfladevand.

Læs rapporten her.

FAKTA om Natura 2000-områder

Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områderne dækker 8 procent af det danske landareal og 18 procent af det danske hav. Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelses-, habitats- og ramsarområder.