Pesticiders vekselvirkning med jordbearbejdning og gødskning

25-08-2016

Dyrkningsjord kan blive påvirket negativt, hvis svampe og dyr, der lever i jorden, forstyrres af f.eks. pesticider. Men andre dyrkningsfaktorer påvirker også jordlevende organismer, og derfor må samspillet mellem de forskellige faktorer inddrages i vurderingen af eventuelle pesticideffekter.

En ny rapport fra Miljøstyrelsen analyserer det komplicerede samspil mellem pesticider, jordbearbejdning og gødskning i jord. Rapporten bekræfter, at jordlevende organismer i mange tilfælde påvirkes af en række dyrkningsfaktorer som f.eks. jordbearbejdning, gødningstype og pesticider i stor dosering, ligesom der er en betydelig sæson- og årsvariation.

Resultaterne fra projektet har vist, at påvirkningen fra gødning og jordbearbejdning er højere end fra pesticider. Påvirkningen fra pesticider er lille og kun målbar ved stærkt forhøjede doser. Undersøgelsen viser desuden, at de undersøgte pesticider i godkendte doser ikke forårsager effekter på jordlevende organismer. Denne konklusion bekræfter, at den nuværende godkendelsesordning for pesticider beskytter jordmiljøet mod utilsigtede påvirkninger fra pesticider.


Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her:  Pesticiders vekselvirkning med jordbearbejdning og gødskning