Sommerblæst gav mindre iltsvind

26-08-2016

Årets første iltsvindsrapport viser, at iltsvindet i vandmiljøet i år er mindre end sidste sommer. Forklaringen er dårligt sommervejr og blæsevejr.

Trivsel. Ålegræs og andre tangarter trives bedst, når iltforholdene er gode. Foto: Scanpix.

Iltsvind har ikke ramt det danske vandmiljø så hårdt i sommeren 2016 som tidligere år.

Det viser årets første iltsvindsrapport fra DCE, Aarhus Universitet, der baserer sig på målinger af iltforholdene i danske fjorde og farvande, som udføres af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA.

I foråret og begyndelsen af sommeren viste målinger tegn på tidligt iltsvind i blandt andet Det Sydfynske Øhav, Lillebælt og Flensborg Fjord, men den udvikling blev vendt i takt med, at solskinsvejret i foråret og forsommeren blev afløst af lavere temperaturer og mere blæst i juli og begyndelsen af august.

-Den dårlige sommer var en god nyhed for vandmiljøet. For når vandtemperaturen i fjorde og indre farvande falder, og der er godt med blæst, så er iltindholdet i vandet højere, og der sker også en større udskiftning af vandet. Det giver bedre iltindhold til glæde for både fisk og bunddyr, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen.

Som tidligere år har der i år også været lokalt iltsvind i blandt andet Mariager Fjord, enkelte steder i Limfjorden og øst for Bornholm.

Iltsvind er et naturligt fænomen – særligt på meget dybt hav – men iltsvind bliver forstærket, når der tilføres næringsstoffer fra spildevandsudledning, atmosfæren og landbruget til vandmiljøet. Derudover har også klimaforandringer og lokale klimaforhold betydning for iltforholdene i vandmiljøet.

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, måler iltindholdet i vandmiljøet løbende og udgiver iltsvindsrapporter hvert år i slutningen af august, september, oktober og november.

Læs iltsvindsrapporten for juli/august 2016

Læs mere om iltsvind på svana.dk

Iltsvind. Når vandmiljøet er iltfattigt, går det ud over blandt andet bunddyr og vandplanter. Foto: Dennis Lisbjerg, DTU-Aqua.