Sjælden larve viser rent kildevand

11-08-2016
Natur

En sjælden vårfluelarve, der ikke tåler fosfat og nitrat, lever i en kildebæk vest for Viborg. Det betyder, at kilden er ren og har et lavt indhold af næringsstoffer.

Sårbar. Den sjældne vårfluelarve stiller store krav til sit levested. Foto: SVANA

SVANA er efter udsendelse af denne nyhed blevet gjort opmærksom på, at der er tvivl om, i hvor høj grad larven er intolerant over for de omtalte stoffer. Desuden bør det præciseres, at larven kun er sjælden i SVANAs midt- og vestjyske faunaprøver. Sandsynligvis fordi vårfluen primært lever i kilder, som der ikke er så mange af i det midt-og vestjyske.

En vandløbsprøve taget vest for Viborg af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) afslører rent kildevand, fordi man i prøven fandt den sjældne vårfluelarve Crunoecia irrorata. Larven stiller særligt høje krav til vandkvaliteten.

Larven er sjælden, fordi dens levesteder er sjældne. For at kunne leve skal omgivelserne være de helt rigtige. Og ligesom at Supermand ikke kan tåle kryptonit, er vårfluelarven ekstremt følsom over for fosfat og nitrat. Den dør, hvis doserne i vandløbene er for høje, da den kun kan leve i vand, hvor næringsindholdet er lavt.

Det betyder, at de vandløb, som vårfluelarven lever i, har meget lave fosfat- og nitratmængder. Og derfor er vårfluelarven med sine høje krav til egnede levesteder en god indikator for rent og næringsfattigt vand.

- Vi finder kun den sjældne vårfluelarve i mellem én og 30 af de mere end 1.000 faunaprøver, SVANA udtager om året. Det er gode nyheder, at vi finder den lille primadonna, fordi dens høje krav til levestandarder betyder, at vandet er rent,  siger biolog Thora Samsø Fast, Styrelsen for Vand- Naturforvaltning.

Udover at Crunoecia irrorata er særlig sårbar overfor fosfat og nitrat, er vårfluelarven også følsom over for blandt andet natrium, magnesium, klor, kalium og fluor. Desuden kræver den et uforstyrret habitat.

Når SVANA undersøger hvilke vandløbsinsekter, der lever i et vandløb, får styrelsen indsigt i vandløbets økologiske tilstand – om vandløbet har det godt eller skidt.

Vårfluelarven blev fundet for kun 17. gang siden 1980 i Midt- og Vestjylland. Det skete i det, man kalder en faunaprøve, som er en undersøgelse af hvilke vandløbsinsekter, der lever i det pågældende vandløb.

SVANA overvåger naturens og vandmiljøets tilstand. Læs mere om overvågning.