Råstofindvinding i fællesområder i 2. kvartal 2016

19-08-2016
Råstoffer

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har opgjort restmængder i fællesområder efter 2. kvartal 2016. Opgørelsen viser indvundne mængder i andet kvartal 2016, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. Se oversigten her .

Restmængden er mindre end 10.000 m 3 i to områder. I disse to områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

554-AA Skovshoved

Tilladelsesindehavere er i område 550-CA Hasmark blevet pålagt at sende meddelelse til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) inden der påbegyndes indvinding i området, samt herefter ugentlig at meddele SVANA om indvundne mængder, da den årlige mængde næsten er opbrugt. Der var iflg. SVANA's oplysninger kun 7.405 m 3 tilbage ved udgangen af uge 32.

Tilladelseshaverne er i område 504-DA Nord for Fyns Hoved blevet pålagt at sende meddelelse til SVANA inden der påbegyndes indvinding i området, da der kun er en begrænset årlige restmængde i området.

Der gøres opmærksom på, at fællesområde 548-HA Juelsgrund Øst er genåbnet den 8. august 2016 med ny mængde. Såfremt der ønskes tilladelse til indvinding i dette område, skal der sendes ansøgning herom til SVANA.

Der gøres opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til SVANA. En tilladelsesindehaver skal også give meddelelse til SVANA, hvis den pågældende agter inden for de næste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde.